Friday, September 29, 2017

Trong Tầm Mắt Đời Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Trong Tầm Mắt Đời Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Trong Tầm Mắt Đời Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Trong Tầm Mắt Đời Lyrics have been many singers present, if

Trong Tầm Mắt Đời Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Trong Tầm Mắt Đời Lyrics song presented by Hoàng Châu, Dương Ngọc TháiBài hát: Trong Tầm Mắt Đời

- Hoàng Châu, Dương Ngọc Thái


Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa

Bạn thân ngoảnh ngơ như người xa lạ

Người mình bao năm chăn gối

Bây giờ còn dối gian nhau

Mấy ai trong đời hiểu thấu.

Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta

Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà

Đọa đày trong cơn men đắng

Ôi đời còn lắm phong ba

Biết bao ước vọng trôi qua.

Còn nhớ bao năm xa rồi

Đời thơ tuổi đó rong chơi

Chưa yêu đương, chưa lần thương nhớ một người

Bây giờ tình đến với tôi, như mây hững hờ mây trôi.

Từ khi biết nhớ, biết thương rồi yêu

Là khi biết đau, biết khổ trong chiều

Người đời điêu ngoa, gian dối

Ước hẹn phù phiếm xa hoa

Có chăng chỉ là mơ thôi.
You're watching

correct Trong Tầm Mắt Đời Lyrics

if you detect errors in the Trong Tầm Mắt Đời Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Trong Tầm Mắt Đời Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Trong Tầm Mắt Đời Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...