Friday, September 29, 2017

Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics have been many singers present, if

Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics song presented by Phương AnhBài hát: Tựa Cánh Bèo Trôi - Phương Anh


Thôi xin đừng thương hại đời tôi

Không cần thương hại người ơi

Vì tôi chán phấn son cuộc đời

Thôi xin đừng đưa đón vui cười

Xin đừng đưa đã gạn mời


Vì tôi khinh chót lưỡi đầu môi

Khi ân tình đang thời nở hoa

Sao người ta vui thật là vui

Mình như thấy chữ yêu tuyệt vời

Nhưng khi người ta quên lời


Đem tình san sẻ đi rồi

Mình không hơn chi cánh bèo trôi

Tình yêu ơi tình yêu

Thuở xưa biết nếu duyên tình đầu

Gặp ngang trái xót xa nghẹn ngào


Bây giờ ta ôm trái sầu

Thà làm thân gổ cây tận rừng cao

Thà làm viên đá âm thầm đáy biển thật sâu

Thôi cam phận ôm tình lẻ loi

Không thèm ghen giận gì ai


Làm thân gái dĩ nhiên thiệt thòi

Xin Ông trời cho sống qua ngày

Tôi tự an ủi lâu rồi

Rằng chua cay cũng thế mà thôi
You're watching

correct Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics

if you detect errors in the Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tựa Cánh Bèo Trôi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...