Friday, September 29, 2017

Túp Lều Lý Tưởng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Túp Lều Lý Tưởng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Túp Lều Lý Tưởng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Túp Lều Lý Tưởng Lyrics have been many singers present, if

Túp Lều Lý Tưởng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Túp Lều Lý Tưởng Lyrics song presented by Hồ Quang HiếuTừ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều!

Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu!

Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi:

Ta mơ một mái nhà tranh

Ta mơ một túp liều tình

Đời mình đẹp mãi có "Em và Anh"

Đời mình đẹp mãi vs "Túp liều Tranh"

Rồi mình đi kiêm liễu xanh mình kết làm mành!!

Rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết chung quanh!

Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh

Ban mai mình ngắm màu hoa

Đêm đêm mình ngắm chị Hằng

Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa

Đời mình đẹp quá có ai bằng ta ...

Túp lều lý tưởng của "Anh và của Em!" ( đâu đâu nào "Anh ơi"??)

Túp lều lý tưởng của "Em và của Anh!" ( đâu đâu nào "Em ơi"??)

Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình

không ai mà yêu bằng mình

khi ta đứng nhìn một đàn con xinh .....

Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền!

Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên!

Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi

Ta mơ một mái nhà tranh

Ta mơ một túp lều tình

Đời mình đẹp mãi có "Em và Anh"!!

Đời mình đẹp mãi vs "Túp lều Tranh"
You're watching

correct Túp Lều Lý Tưởng Lyrics

if you detect errors in the Túp Lều Lý Tưởng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Túp Lều Lý Tưởng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Túp Lều Lý Tưởng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...