Friday, September 29, 2017

Đừng Phiền Anh Nữa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đừng Phiền Anh Nữa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đừng Phiền Anh Nữa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đừng Phiền Anh Nữa Lyrics have been many singers present, if

Đừng Phiền Anh Nữa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đừng Phiền Anh Nữa Lyrics song presented by Dương Nhất LinhBài hát: Đừng Phiền Anh Nữa - Dương Nhất Linh


Còn lại được gì giừa hai chúng ta ,

Yêu thương đến nay đã nhạt nhoà

Kể từ ngày người quay lưng đổi thay

Cho anh đắng cay em nào hay

Và giờ người về người mong anh thứ tha ,

Với những lỗi lầm bao ngày qua

Đừng , người , đừng dùng nước mắt níu kéo anh ,

Vi anh đã hết yêu em rồi


Đk :


Đừng phiền anh nữa , xin Đừng phiền anh nữa ,

Hãy để cho anh được tự do

Xem như tình ta là giấc mơ mà thôi ,

Người ơi hãy để anh binh yên

Đừng phiền anh nữa , xin Đừng phiền anh nữa ,

Duyên ta giờ đây đã hết rồi

Anh mong rằng em sẽ tìm được hạnh phúc ,

Còn anh sẽ sống không cần em kể từ đây
You're watching

correct Đừng Phiền Anh Nữa Lyrics

if you detect errors in the Đừng Phiền Anh Nữa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.