Friday, September 29, 2017

Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics have been many singers present, if

Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics song presented by Quách Tuấn DuBài hát: Uyên Ương Hồ Điệp Remix - Quách Tuấn Du


Kỷ niệm đó đã xa thật rồi

Trong lòng vương vấn bao ưu phiền

Như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi

Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa

Ly rượu say giúp ta quên người

Khi đã yêu ta sầu một mình ta


Sướng vui cùng ai trong nỗi đau

Trong giấc mơ ta ngậm ngùi

Hồ điệp uyên ương ơi số kiếp ta

Mang sầu như hoa tàn thu sang


Trời xanh có hay, tình duyên có là

Đâu hồ điệp mộng uyên ương

Duyên ngàn năm còn hay chăng

Dẫu là duyên số tình còn đây
You're watching

correct Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics

if you detect errors in the Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Uyên Ương Hồ Điệp Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...