Friday, September 29, 2017

Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics have been many singers present, if

Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics song presented by Khánh LyBài hát: Vẫn Nhớ Cuộc Đời - Khánh Ly


Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người.

Một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại

Mọi người đã tới vây quanh cuộc đời

Từng giờ tiếc nuối chia tay ngậm ngùi.


Một ngày còn sống góp tiếng mong manh

Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm,

Từng ngày đảo điên, giết chết linh hồn,

Một ngày cầu xin thong dong con đường,

Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân.


Một ngày còn sống chiếc bóng lung linh,

Tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm

Một đời về không, hai tay quy hàng,

Giọng người buồn tênh cơn đau nung hồng

Thêm tuổi hồn nhiên ngồi nhìn trời xanh.


Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người

Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời

Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài

Dù còn phút cuối xin em nụ cười.
You're watching

correct Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics

if you detect errors in the Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vẫn Nhớ Cuộc Đời Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...