Friday, September 29, 2017

Về Đâu Mái Tóc Người Thương Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Về Đâu Mái Tóc Người Thương Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Về Đâu Mái Tóc Người Thương Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Remix Lyrics have been many singers present, if

Về Đâu Mái Tóc Người Thương Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Về Đâu Mái Tóc Người Thương Remix Lyrics song presented by Lương Gia HuyBài hát: Về Đâu Mái Tóc Người Thương Remix - Lương Gia Huy


Hồn lỡ sa vào đôi mắt em

Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm

Thầm ước nhưng nào đâu dám nói

Khép tâm tư lại thôi

Đường hoa vẫn chưa mở lối


Đời lắm phong trần tay trắng tay

Trời đông ngại gió lùa vai gầy

Lầu kín trăng về không lối chiếu

Gác cao ngăn niềm yêu

Thì thôi mơ ước chi nhiều


Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê

Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu

Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu


Đường phố muôn màu sao thiếu em

Về đâu làn tóc xõa bên rèm

Lầu vắng không người song khép kín

Nhớ em tôi gọi tên,chỉ nghe tiếng lá rơi thềm
You're watching

correct Về Đâu Mái Tóc Người Thương Remix Lyrics

if you detect errors in the Về Đâu Mái Tóc Người Thương Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.