Friday, September 29, 2017

Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics have been many singers present, if

Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics song presented by DJ Rum Barcadi, Hồng NgọcBài hát: Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) - DJ Rum Barcadi, Hồng Ngọc


Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào.

Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao.

Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối.

Che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tả tơi.

Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời,

Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi.

Người vội vàng lên, nhan sắc chưa tàn úa.

Mai mốt xa cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi.


Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan.

Từ đây giã từ lời nói điêu ngoa.

Từ đây chỉ còn lại mình ta già thêm tuổi chia xa.

Tiếc cho ngày đã qua...


Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời.

Nhưng một lần này thôi để rồi từ đây yên vui.

Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến.

Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần.
You're watching

correct Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics

if you detect errors in the Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vết Thương Cuối Cùng (Remix 2015) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...