Friday, September 29, 2017

Vì Em Là Con Gái Mà Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vì Em Là Con Gái Mà Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vì Em Là Con Gái Mà Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vì Em Là Con Gái Mà Lyrics have been many singers present, if

Vì Em Là Con Gái Mà Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vì Em Là Con Gái Mà Lyrics song presented byBài hát: Vì Em Là Con Gái Mà - Vĩnh Thuyên Kim


Anh đã hết yêu em rồi hay sao

Nên anh cứ mãi lạnh lùng với em

Hay do chính em đã làm gì sai

Hay con tim của anh đang muốn đổi thay


Em là con gái mà, em dễ tổn thương mà

Sao anh bước đi không quay về đây

Anh đến thật dễ dàng, anh đi thật vội vàng

Anh khiến cho em bao nhiêu lệ tràn


Em đã tự trách mình, em đã tự hỏi mình

Sao không nắm tay níu anh ở lại

Em phải làm thế nào, em phải sống thế nào

Em sẽ ra sao nếu không còn anh
You're watching

correct Vì Em Là Con Gái Mà Lyrics

if you detect errors in the Vì Em Là Con Gái Mà Lyrics , please reflect to us via the comment form below.