Friday, September 29, 2017

Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics have been many singers present, if

Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics song presented by Tiên Tiên, DJ FutureBài hát: Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) - Tiên Tiên, DJ Future


Ver1:

Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si.

Rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai..


Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế.

Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù.

Chorus:

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.

Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.

Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.

Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.

Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn.

Vì tôi còn sống.

Vì tôi còn hát lên.

Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.

Ver2:

Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai.

Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết.


---

Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế.

Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù.

Chorus:

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.

Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.

Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.

Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.

Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn.

Vì tôi còn sống.

Vì tôi còn hát lên.

Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.

---

Ver2:

Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai.

Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết.


Chorus:

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.

Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.

Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.

Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.

Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn.

Vì tôi còn sống.

Vì tôi còn hát lên.

Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.

--

Vì tôi còn sống.

Vì tôi còn nhớ mình là ai..

Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.

VÌ TÔI CÒN SỐNG.
You're watching

correct Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics

if you detect errors in the Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vì Tôi Còn Sống (Tropical Mix) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...