Friday, September 29, 2017

Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics have been many singers present, if

Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics song presented by Lê Bảo BìnhBài hát: Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K - Lê Bảo Bình


Ngày hôm ấy anh đã mời em

Rằng ta sẽ đi ăn cà rem

Và em đã rủ thêm nhiều em

Anh biết rằng em quá là tèm nhem.Rồi lúc ấy anh đã hiểu thấu

Và anh đã giấu hết tiền đi

Bỏ ra mỗi 1 xị để chi

Vậy như thế anh quá là từ bi.[ĐK:]

Em ơi em tiền anh thì có nhưng anh không trả cho em đó

Em có biết tiền làm ra khó, em nghĩ rằng em học trường mỏ.

Nhưng em ơi bài văn quá cũ, em đừng trách rằng anh quá phũ

Nhưng lần sau đừng mang cả lũ rồi ăn uống bét tè lè nhè...
You're watching

correct Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics

if you detect errors in the Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xin Lỗi Anh Chỉ Có 100K Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...