Friday, September 29, 2017

Xuân Yêu Thương Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xuân Yêu Thương Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xuân Yêu Thương Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xuân Yêu Thương Lyrics have been many singers present, if

Xuân Yêu Thương Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xuân Yêu Thương Lyrics song presented by Ngô Kiến HuyBài hát: Xuân Yêu Thương - Ngô Kiến Huy


Xuân đã đến bên em dáng xuân tuyệt vời

Xuân đã đến bên người

Xin người hãy cùng em yêu xuân.

Mang hạnh phúc cho đời nhớ nhe em yêu

Mang say đắm cho đời khi về đừng quên nghe em

Còn nhớ phút giây gặp gỡ

Mùa xuân muôn hoa sắc hồng

Chiều xuống gió xuân nồng cháy

Để cho môi em ngỡ ngàng

Người đến cho tình anh chợt mới

Muôn hoa thổn thức


Xuân đã đến bên em dáng xuân tuyệt vời

Xuân đã đến bên người

Xin người hãy cùng em yêu xuân.

Mang hạnh phúc cho đời nhớ nhe em yêu

Mang say đắm cho đời khi về đừng quên nghe em

Còn nhớ phút giây gặp gỡ

Mùa xuân muôn hoa sắc hồng

Chiều xuống gió xuân nồng cháy

Để cho môi em ngỡ ngàng

Người đến cho tình anh chợt mới

Muôn hoa thổn thứcCòn nhớ phút giây gặp gỡ

Mùa xuân muôn hoa sắc hồng

Chiều xuống gió xuân nồng cháy

Để cho môi em ngỡ ngàng

Người đến cho tình anh chợt mới

Muôn hoa thổn thức

Xuân đã đến bên em dáng xuân tuyệt vời

Xuân đã đến bên người

Xin người hãy cùng em yêu xuân.

Mang hạnh phúc cho đời nhớ nhe em yêu

Mang say đắm cho đời khi về đừng quên nghe em

Còn nhớ phút giây gặp gỡ

Mùa xuân muôn hoa sắc hồng

Chiều xuống gió xuân nồng cháy

Để cho môi em ngỡ ngàng

Người đến cho tình anh chợt mới

Muôn hoa thổn thức
You're watching

correct Xuân Yêu Thương Lyrics

if you detect errors in the Xuân Yêu Thương Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xuân Yêu Thương Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xuân Yêu Thương Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...