Thursday, October 5, 2017

60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about 60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this 60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics have been many singers present, if

60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics song presented by DJ Khang ChivasBài hát: 60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) - DJ Khang Chivas


Em ơi có bao nhiêu,60 năm cuộc đời

20 năm đầu, sung sướng không bao lâu

20 năm sau, sầu vương cao vời vợi

20 năm cuối là bao

Ơ là thế. đời sống không là bao

Ơ là bao. đời không lâu là thế

Ơ được bao năm sống mà yêu nhau

Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời

Khi xa em rồi anh biết yêu thương ai

Nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời

Em ơi ta sống được bao
You're watching

correct 60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics

if you detect errors in the 60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching 60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: 60 Năm Cuộc Đời (Remix 2016) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...