Friday, October 13, 2017

Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics have been many singers present, if

Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics song presented by Akira PhanBài hát: Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc - Akira Phan


Bấy lâu nay cô đơn tôi cứ ngỡ niềm vui

Chẳng ai cho không ai như chính tôi thường cho

Bởi khi tôi yêu ai tôi muốn thấy niềm vui

Nở trên môi tinh khôi đẹp biết bao.


Đến khi em xa tôi tôi mới hay cảm giác

Chỉ khi em bên tôi, tôi mới quên lẻ loi

Đâu rồi những cơn mưa em chờ đón tôi đưa

Ngày em xa, nụ cười cũng xa

Mang theo ngàn câu hứa.


[ĐK:]

Còn đâu nữa những ngày xưa

Ngày hai đứa đón chờ mưa chung đường

Mà em đong đếm yêu thương như hạt mưa rơi

Giờ tôi đâu tin cười là hạnh phúc đâu.


Và tôi muốn ướt trong chiều mưa

Để đôi mắt đẫm hàng mưa rơi nhoè

Để không ai biết tôi đây đang buồn hay vui

Cười trong cơn mưa úa màu.
You're watching

correct Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics

if you detect errors in the Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ai Nói Rằng Cười Là Hạnh Phúc Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...