Friday, October 13, 2017

Đắng Lòng Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đắng Lòng Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đắng Lòng Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đắng Lòng Remix Lyrics have been many singers present, if

Đắng Lòng Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đắng Lòng Remix Lyrics song presented by Vũ Duy Khánh, DJ Hiếu Phan, DJ Hoàng MinhBài hát: Đắng Lòng Remix - Vũ Duy Khánh, DJ Phan Hiếu, DJ Hoàng Minh


Người ấy là người em yêu, là người em thương nhưng khiến anh buồn

Người ấy là người quay lưng, là người lừa dối khiến em khổ tâm

Còn anh là người yêu em, là người mang đến cho em những yên bình

Đổi lấy anh được gì đây ? ngoài giọt nước mắt cứ rơi trong vô vọng


Giờ đây em có biết anh đang buồn không ?

Vì sao lại mang đến cho anh lừa dối

Thời gian qua bên em anh cũng chỉ là người thay thế


Hãy đem niềm đau ấy trả về với người làm em đau

Đừng áp đặt lên anh nhé em ... được không ???

Đừng làm như thế, và đừng xem tình yêu

Chỉ là trò chơi đắng cay ... !!!
You're watching

correct Đắng Lòng Remix Lyrics

if you detect errors in the Đắng Lòng Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.