Friday, October 13, 2017

Anh Đau Đủ Rồi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Đau Đủ Rồi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Đau Đủ Rồi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Đau Đủ Rồi Lyrics have been many singers present, if

Anh Đau Đủ Rồi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Đau Đủ Rồi Lyrics song presented by Vương Bảo NamBài hát: Anh Đau Đủ Rồi - Vương Bảo Nam


Anh đã tự hỏi lòng yêu thương ngày qua là đúng hay là sai

Em đã từng nói rằng anh ơi đừng lo em luôn yêu anh mà

Đừng đẩy anh vào vực sâu anh đau đủ rồi lời nói yêu trên đầu môi mà em gian dối, khoảng cách đôi ta giờ đây đã quá xa vời em oi ta nên dừng lại nơi đây

Đk:

Anh đau quá nhiều lần rồi yêu em chẳng mang tội lổi, nhưng em hết lần này rồi lần khác nhẫn tâm em lừa dối anh

Yêu thương cuốn theo làn mây đau thương chỉ anh nhận lấy, khi buông tay em là điều rất khó

Anh đau quá nhiều lần rồi yêu em chẳng mang tội lỗi, em đi với ai đùa vui còn anh ngồi đây ôm bao đắng cay, em luôn nói em cần anh,sau lưng đó em cần ai thôi nổi đau rồi cũng sẽ hết.!
You're watching

correct Anh Đau Đủ Rồi Lyrics

if you detect errors in the Anh Đau Đủ Rồi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.