Thursday, October 26, 2017

Anh Ba Hưng Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Ba Hưng Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Ba Hưng Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Ba Hưng Remix Lyrics have been many singers present, if

Anh Ba Hưng Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Ba Hưng Remix Lyrics song presented by Khưu Huy Vũ, Lương Gia HuyBài hát: Anh Ba Hưng - Khưu Huy Vũ, Lương Gia Huy


Có anh Ba Hưng

Vốn thiệt nông dân

Đi lính hơn năm trường

Vừa mới được huân chương.


Thằng Sáu thấy anh nó mừng

Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn

Nó khen nó khen anh hoài

Nó nói rằng anh có tài.


Nó nói mới một năm nay

Mà anh đã bắn

Giết Tây hơn trăm thằng

Diệt trừ quân Pháp sài lang

Diệt trừ đế quốc sài lang

Nó vô bắn phá

Nát tan xóm mình

Láng giềng hỏi thăm sự tình

Tôi nói, có anh Ba Hưng.


Vốn thiệt nông dân

Đi lính hơn năm trường

Vừa mới được huân chương.


Thằng Sáu thấy anh nó mừng

Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn nha!

Nó khen nó khen anh hoài

Nó nói rằng anh có tài.


Nó nói mới một năm nay

Mà anh đã bắn

Giết Tây hơn trăm thằng

Diệt trừ quân Pháp sài lang

Diệt trừ đế quốc sài lang

Nó vô bắn phá

Nát tan xóm mình

Láng giềng hỏi thăm sự tình

Tôi nói, có anh Ba Hưng.


Tôi nói, có anh Ba Hưng.

Tôi nói, có anh Ba Hưng.
You're watching

correct Anh Ba Hưng Remix Lyrics

if you detect errors in the Anh Ba Hưng Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Ba Hưng Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Ba Hưng Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...