Thursday, October 5, 2017

Anh Chấp Nhận Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Chấp Nhận Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Chấp Nhận Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Chấp Nhận Lyrics have been many singers present, if

Anh Chấp Nhận Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Chấp Nhận Lyrics song presented by Long Hải, Cao TrungBài hát: Anh Chấp Nhận - Long Hải, Cao Trung


Anh Vẫn Biết Nếu Thiếu Vắng Em,

Anh Vẫn Cười Nhưng Sẽ Không Còn Vui Nữa

Và Chắc Có Lẽ Anh Sẽ Thích Một Người,

Nhưng Để Anh Yêu Là Một Điều Không Dễ...

Anh Đã Khóc Lúc Biết Mất Em,

Anh Chết Lặng Nhưng Anh Sẽ Không Níu kéo

,Vì Biết Níu Kéo Nỗi Đau Sẽ Thêm Dài

Khi Em Đã Không Yêu Nữa Rồi,Dù Muốn Hay Không Anh Phải Chấp Nhận Thôi...

Đk :

Định Mệnh Kia Đã Cho Anh Với Em Gặp Nhau

Mà Ra Đi Xa Cách Nhau Hay Là ở Lại Đều Do Ta Chọn Lựa Thôi,

Đừng Nói Lí Do Không Thành Đôi Là Do Trời,

Thà Em Cứ Nói Hết Yêu Rồi.

Tạm Biệt Em Sẽ Ghi Tên Của Em Vào Tim,

Dù Cho Em Đã Dối Gian Anh Nhiều Như Vậy

Giờ Anh Sẽ Lại Là Anh,

Và Em Sẽ Lại Là Em

Anh Chấp Nhận Buông Tay Một Người Hết Yêu Mình...!

Giờ Anh Sẽ Lại Là Anh,

Tập Sống Không Có Em Ở Bên

Anh Chấp Nhận Buông Tay Một Người Hết Yêu Mình...!
You're watching

correct Anh Chấp Nhận Lyrics

if you detect errors in the Anh Chấp Nhận Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Chấp Nhận Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Chấp Nhận Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...