Thursday, October 26, 2017

Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics have been many singers present, if

Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics song presented by Trương Khải MinhBài hát: Anh Đi Em Đừng Khóc - Trương Khải Minh


nếu tình yêu của anh

làm cho em cảm thấy mệt mỏi

thì anh xin lỗi anh đã sai

khi anh đã cố giữ em ở lại

nhiều lúc anh tự hỏi lòng để dừng lại hay phải làm sao

hạnh phúc ấy anh sẽ giữ chặt hay buông tay

bởi vì em đã đổi thay em chẳng còn như ngày xưa

em vô tư em làm anh buồn tình

em vô tư em làm hư cuộc tình ta


anh đi em đừng khóc nhé bởi có khóc được gì đâu em

khi mà anh đã ra đi em cố níu kéo để làm chi

em đã không biết giữ lấy những gì mình đã có

thì thôi anh sẽ ra đi cho em được tự do

anh đi em đừng khóc nhé đó là điều anh đang lo

anh sợ sau khi anh ra đi em mới hiểu em cần anh

lúc đó anh đã rời xa anh chấp nhận bỏ tất cả

buông tay nhau ra là cách anh chọn

em vô tư em làm hư cuộc tình ta

You're watching

correct Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics

if you detect errors in the Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Đi Em Đừng Khóc Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...