Thursday, October 26, 2017

Anh Vẫn Một Mình Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Vẫn Một Mình Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Vẫn Một Mình Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Vẫn Một Mình Lyrics have been many singers present, if

Anh Vẫn Một Mình Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Vẫn Một Mình Lyrics song presented by Ngọc SơnBài hát: Anh Vẫn Một Mình - Ngọc Sơn


Chim xa rừng còn nhớ cội thương cây

Người xa người tội lắm người ơi

Ngày nào hai đưa chung đôi

Giờ người bên đó để tôi thêm buồn

Sông có nhớ nguồn thuyền còn nhớ bến

Biển khơi nhớ sóng như lòng anh còn chờ mong


Mây bay xa khuất nẻo trời

Em nay đã bỏ anh rồi

Một mình trong chiều vắng

Còn vương đôi giọt nắng

Như chút tia hy vọng mỏng manh trong lòng anh


Gió ơi, gió thổi về đâu

Cho tôi nhắn gửi một câu chân tình

Người ơi, anh vẫn một mình

Ngày thương đêm nhớ bóng hình của em.
You're watching

correct Anh Vẫn Một Mình Lyrics

if you detect errors in the Anh Vẫn Một Mình Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Vẫn Một Mình Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Vẫn Một Mình Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...