Friday, October 13, 2017

Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics have been many singers present, if

Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics song presented by Châu Khải PhongBài hát: Anh Xin Lỗi Em (Remix) - Châu Khải Phong


Thời gian khi bên nhau anh chưa một lần dối em

Và thời gian khi bên em anh thấy mình thật hạnh phúc

Mà sao, sao hôm nay anh đành tâm nói lời chia tay

Để cho em nước mắt sao cứ tuôn rơi.


Đừng buồn chi em ơi duyên số ta chỉ thế thôi

Và đừng buồn chi em ơi dẫu biết anh thật có lỗi

Người ơi hãy hiểu cho anh anh nào đâu muốn chia đôi đường

Không bao giờ anh muốn điều đó đâu.


Người ơi anh xin lỗi em anh chưa từng muốn em khổ đau

Ngày qua trong tâm trí anh vẫn mong ngày đôi mình bên nhau

Người ơi anh xin lỗi em nhưng anh không thể làm khác hơn

Vì chỉ có làm điều này chắc em mới hạnh phúc.
You're watching

correct Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics

if you detect errors in the Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Xin Lỗi Em (Remix) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...