Thursday, October 5, 2017

Đâu Ai Thấu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đâu Ai Thấu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đâu Ai Thấu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đâu Ai Thấu Lyrics have been many singers present, if

Đâu Ai Thấu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đâu Ai Thấu Lyrics song presented by Khánh ĐơnBài hát: Đâu Ai Thấu - Khánh Đơn


Mây kia có thể che đi ánh sáng mặt trời

Nhưng những nụ cười sao không che lấp hết niềm đau

Anh đã chấp nhận mất em từ lâu

Nhưng trong lòng anh còn rất yêu em đâu ai thấu


Yêu nhau có thể do duyên số sẵn thật rồi

Nhưng mà ở lại hay ra đi cũng do mình thôi

Anh đã thất bại chẳng cho người vui nên em ra đi hay là vì em đã thay đổi


Ngày em đi thì anh giữ chặt tay em mong đừng đi

Thế nhưng giờ em đã không cần anh giữ chân em được gì

Rồi khi anh nhận ra bởi vì em đã yêu người ta

Nụ cười anh vì anh dại khờ quá


Còn chơi vơi mình anh từng ngày trôi qua trong buồn tênh

Biết bây giờ nên lãng quên đi em nhưng anh không làm được

Phải chi anh là em dễ dàng quên đi một tình yêu

Đâu ai thấu anh buồn như thế nào.
You're watching

correct Đâu Ai Thấu Lyrics

if you detect errors in the Đâu Ai Thấu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đâu Ai Thấu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đâu Ai Thấu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...