Thursday, October 5, 2017

Bạc Trắng Tình Đời Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bạc Trắng Tình Đời Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bạc Trắng Tình Đời Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bạc Trắng Tình Đời Lyrics have been many singers present, if

Bạc Trắng Tình Đời Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bạc Trắng Tình Đời Lyrics song presented byThà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu

Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau

Cho quên đi đớn đau khỏi bận tâm ngày sau

Vì một người như thế có đáng hay không ???


Ngày mai tôi sẽ cố quên người

Cho dù em có quay về đây

Ngày mai tôi sẽ rời xa em

Cho dù em còn yêu tôi.


Bạc trắng như vôi tình đời

Màu đen cho cuộc tình hồng

Vì nghĩa đôi ta từ đây

Như vầng trăng gặp cơn dông bão.


ĐK:

Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu

Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau

Cho quên đi đớn đau khỏi bận tâm ngày sau

Vì một người như thế có đáng hay không ?


Chuyện thường tình như thế, sao ta lại buồn phiền

Vì một người như thế, sao nước mắt cứ tuôn rơi

Chắc là tại vì tôi không yêu như người ta

Mau yêu, mau quên như bong bóng bay.
You're watching

correct Bạc Trắng Tình Đời Lyrics

if you detect errors in the Bạc Trắng Tình Đời Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bạc Trắng Tình Đời Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bạc Trắng Tình Đời Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...