Friday, October 13, 2017

Bài Ca Hà Tĩnh Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bài Ca Hà Tĩnh Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bài Ca Hà Tĩnh Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bài Ca Hà Tĩnh Lyrics have been many singers present, if

Bài Ca Hà Tĩnh Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bài Ca Hà Tĩnh Lyrics song presented by V.ABài hát: Bài ca Hà Tĩnh


Hà Tĩnh quê ta

có Hồng Lĩnh xanh cao hùng vĩ.

Hà Tĩnh quê ta có sông La

trầm lặng mà trong

có nắng hạn mưa giông

nhưng lúa khoai vẫn thắm cánh đồng.

Hà Tĩnh ta ơi!

biển cả rừng cây vật lộn tháng ngày.

chống trời, chống giặc máu trộn mồ hôi.

Vẫn ngân vang câu ví điệu hò.

Hà Tĩnh ta ơi! gan vàng dạ sắt,

dù mưa rơi nắng gắt

dù bom đạn quân thù

ta vẫn đi lên đi lên ta hát

bài ca mà Đảng bắt nhịp cho ta.

Hà Tĩnh quê ta

máu Trần Phú trong tim ngời sáng.

Hà Tĩnh quê ta cánh thơ

tiên điền vượt trùng xa.

súng thét làng quê ta.

Nhiều máy bay giặc trên luống cày.

Hà Tĩnh ta ơi!

xẻ núi đào sông làm lại đất này

lúa vàng gánh nặng bắn giặc vùi thây.

Giữ trong tay hoa thắm cuộc đời.

Hà Tĩnh ta ơi! gan vàng dạ sắt

dù mưa rơi nắng gắt, dù bom đạn quân thù

ta vẫn đi lên đi lên

ta hát bài ca mà

Đảng bắt nhịp cho ta
You're watching

correct Bài Ca Hà Tĩnh Lyrics

if you detect errors in the Bài Ca Hà Tĩnh Lyrics , please reflect to us via the comment form below.