Thursday, October 26, 2017

Bé Đón Trung Thu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bé Đón Trung Thu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bé Đón Trung Thu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bé Đón Trung Thu Lyrics have been many singers present, if

Bé Đón Trung Thu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bé Đón Trung Thu Lyrics song presented by Bé Bào NgưBài hát: Bé Đón Trung Thu - Bé Bào Ngư


Bé đón trung thu với các gia đình

Quay quanh trước sân ông già ăn bánh.

Bé ngắm ông trăng.

Bé thấy chị Hằng.

Cây đa biết bay với chú Cuội già.

Bé hát bé ca với các bạn bè.

Ngôi sao sáng trong lồng đèn nhỏ bé.

Bé muốn nụ cười đến với mọi người.

Ai ai cũng vui bé càng thấy vui.
You're watching

correct Bé Đón Trung Thu Lyrics

if you detect errors in the Bé Đón Trung Thu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bé Đón Trung Thu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bé Đón Trung Thu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...