Friday, October 13, 2017

Be Your Own Color Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Be Your Own Color Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Be Your Own Color Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Be Your Own Color Lyrics have been many singers present, if

Be Your Own Color Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Be Your Own Color Lyrics song presented by Thủy TopBài hát: Be Your Own Color - Thủy Top


They say 80% of us are the same

Only 20% are different

Then what’s your problem

When I just want to be me?


I don’t need to change just to be loved

I don’t need contour, Instagram make up

I don’t need anyone to tell me how I should look

I’m just me, easy (sexy)

Let’s turn it up

I don’t need a filter, I’m my own color

Black, white, dark, shine, i’m my own color

I don’t need to belonged, i’m my own color

Don’t mess with me, I’m my own color


Họ cứ nói với tôi

Phải sống thế này

Sống thế kia

Thật ra tôi

Không hề quan tâm

Họ nói gì


Buồn cười là khi

Ngoài kia chẳng nhận ra ai là ai

Vậy mà khi tôi là tôi

Họ nhìn như tôi làm sai


(huh)

Chỉ vì tôi thật khác (everybody else)

Cười vì tôi dám làm khác (everybody else)


Oh baby

Dẫu thế gian có nói nhiều lời

Tôi vẫn vui tươi giữa cuộc đời


Tôi yêu tôi hơn

Yêu tôi hơn bao giờ

Be your own color

Be myself

Let’s go sisters

Be your own color

Con tim đang

Rung lên ding ding dong

Hãy là mình để sống

Những khác nhau làm nên cuộc sống muôn màu

Be your own color

So do you want a piece of me?

T to the O to the P on Top let's go

Me to the T to the O P don't you see

T to the o to the p naughty sexy

Me to the T to the O P huh say top never stops
You're watching

correct Be Your Own Color Lyrics

if you detect errors in the Be Your Own Color Lyrics , please reflect to us via the comment form below.