Friday, October 13, 2017

Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics have been many singers present, if

Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics song presented by Thiện NhânBài hát: Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (Giọng Hát Việt Nhí 2014) - Nguyễn Thiện Nhân


Mùa hoa lê - ki - ma nở

Ở quê ta miền đất đỏ

Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng

Đã chết cho mùa .. hoa lê - ki - ma nở

Đời sau vẫn còn nhắc nhở

Sông núi đất nước ơn người anh hùng

Đã chết cho đời sau

Người thiếu nữ ấy như mùa xuân

Chị đã dâng trọn cuộc đời

Để chiến đấu với bao niềm tin

Dù chết vẫn không lùi bước

Chị Sáu đã hy sinh rồi

Giọng hát vẫn như còn vang dội

Vào trái tim những người đang sống

Giục đi lên không bao giờ lui

Kìa hoa lê - ki - ma nở

Đẹp thêm quê miền đất đỏ

Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng

Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở

Mùa xuân lan tràn xứ sở

Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu

Người nữ anh hùng
You're watching

correct Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics

if you detect errors in the Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.