Thursday, October 26, 2017

Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Lyrics have been many singers present, if

Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Lyrics song presented by Bé MậpBài hát: Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế - Bé Mập


Bố hay đi linh tinh,bố hay đi một mình

Con không thích ở nhà,thích đi cùng bố cơ

Có có chi không con, nay đã lớn hơn rồi

Cùng đi với bố nào,mình đi tận khắp đất trời


Mình đi đâu thế bố ơi,lên núi hay đi lên rừng

Bơi xuống sông hay xuống biển

Bố ơi tự như con lo quá

Nào tự tin lên bé con

Thế giới dang tay đón mừng

Có bố con ta đi cùng khắp nơi đều là nhàBố hay đi linh tinh,bố hay đi một mình

Con không thích ở nhà,thích đi cùng bố cơ

Có có chi không con, nay đã lớn hơn rồi

Cùng đi với bố nào,mình đi tận khắp đất trời


Mình đi đâu thế bố ơi,lên núi hay đi lên rừng

Bơi xuống sông hay xuống biển

Bố ơi tự như con lo quá

Nào tự tin lên bé con

Thế giới dang tay đón mừng

Có bố con ta đi cùng ,khắp nơi đều là nhà


Mình đi đâu thế bố ơi,lên núi hay đi lên rừng

Bơi xuống sông hay xuống biển

Bố ơi tự như con lo quá

Nào tự tin lên bé con

Thế giới dang tay đón mừng

Có bố con ta đi cùng ,khắp nơi đều là nhà

You're watching

correct Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Lyrics

if you detect errors in the Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Lyrics , please reflect to us via the comment form below.