Friday, October 13, 2017

Bông Bí Vàng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bông Bí Vàng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bông Bí Vàng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bông Bí Vàng Lyrics have been many singers present, if

Bông Bí Vàng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bông Bí Vàng Lyrics song presented by Hương LanBông bí vàng ngoài dàn

Công em trồng anh không hái

Trời sa mưa giông kết trái

Từ đó buồn... em buồn


Trời mưa,trên khóm mía lao

Trời rụng giọt mưa,xao xuyến xuyến xao

Nhà anh,giậu đổ bìm leo

Mà nhà em,mẹ cha rào mấy lượt rào

Hỏi chớ con đường nào ,mà 2 đứa để gặp nhau

Xui nên ta làm việc nhiều

Kiếm đồng tiền ,dành mua sắm trầu cao

Trâu cày ruộng gò,trâu thở liền do

Con trâu ơi,thương *** cuộc tình

Họ đang cần có đôi bạn làn ăn

Hưm hừm hưm hừm hừm hừm

hu hù hu,hu hù hu

hơ hờ hơ,hớ hơ hờ

Bây giờ trầu xanh vườn trầu

cao trổ quày cao

Mà mẹ cha không ngó xuống

Gió thổi năm non,mà mẹ cha,chưa mát trong lòng

Hái bông bí em trồng,anh đem lụa cầu xin

Bây giờ trời mưa ngập ruộng,thương muỗng con thơ

Cuộc tình duyên ,trôi theo dòng nước

Bí trổ bông thơm 1 giàn bông,ko muốn hái bông nào

Nhớ thương nữa cuộc tình

Sao nghe ruột quằng đau.
You're watching

correct Bông Bí Vàng Lyrics

if you detect errors in the Bông Bí Vàng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.