Thursday, October 26, 2017

Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics have been many singers present, if

Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics song presented by Quốc ThiênBài hát: Cảm Thấy Cách Xa Beat - Quốc Thiên


Đứng dưới góc phố

Để lắng tai nghe tiếng saxo

Xen vào mỗi câu ca thật buồn

Giữ những ấm áp

Đang tỏa ra trong cốc café

Nhìn cuộc sống trôi thật chậm

Hạt mưa khẽ rơi


Oh..oh..o..

Anh suy tư những gì vừa qua

Oh..oh..o..

Có khi..

Mọi chuyện đã chấm dứt

Những chiếc hôn

Tất cả niềm riêng ta trao cho nhau đã kết thúc


Thật lòng anh rất muốn

Sẽ không như vậy

Mà giờ đây không cách nào níu kéo thêm

Giọt nước đã tràn ly rồi

Giữ thêm chỉ trôi thôi

Dù trước đây mình đã muốn bên nhau mãi mãi

Mà có nhửng điều không nghĩ đến


Em à

Thấy cách xa dù cho mình đang cạnh nhau
You're watching

correct Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics

if you detect errors in the Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cảm Thấy Cách Xa Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...