Thursday, October 26, 2017

Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru Lyrics have been many singers present, if

Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru Lyrics song presented by Dương Hồng LoanBài hát: Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru - Dương Hồng Loan


Con còn bế trên tay

Con chưa biết con cò

Nhưng trong lời mẹ ru

Có cánh cò đang bay

Con cò bay la

Con cò bay lả

Con cò cổng phủ

Con cò Đồng Đăng

Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn

Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ

Con cò ăn đêm

Con cò xa tổ

Cò gặp cành mềm

Cò sợ xáo măng

Ngủ đi con! Cò ơi, chớ sợ

Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng

Con chưa biết con cò, con vạc

Con chưa biết cành mềm mẹ hát

Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân


Dù được gần con

Dù ở xa con

Lên rừng, xuống bể

Cò vẫn tìm con

Cò vẫn yêu con

Con dù lớn, vẫn là con của mẹ

Đi suốt cuộc đời

lòng mẹ vẫn theo con
You're watching

correct Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru Lyrics

if you detect errors in the Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru Lyrics , please reflect to us via the comment form below.