Thursday, October 26, 2017

Cầu Tre Kỷ Niệm (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cầu Tre Kỷ Niệm (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cầu Tre Kỷ Niệm (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cầu Tre Kỷ Niệm (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics have been many singers present, if

Cầu Tre Kỷ Niệm (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cầu Tre Kỷ Niệm (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics song presented by Dương Ngọc TháiBài hát: Cầu Tre Kỷ Niệm - Dương Ngọc Thái


Trường tan, em về anh thẫn thờ.

Cặp da, trang vở cùng mộng mơ

Tảng đá bến đò hẹn hò chim líu lo

Bướm ong bay nhởn nhơ

Dệt thơ êm áo học trò.

Trường tan, em về hoa nắng nhiều

Hàng cau, dây trầu cũng ngừng leo.

Cầu tre, lắc lẻo gập ghềnh anh khó đi.

Trót yêu nên cứ theo,

cầu tre xin hiểu thân nghèo.


Hè đến ve kêu nghe rã rời

Trường lớp chia tay không tiếng cười.

Nhặt chùm phượng rơi,

chẳng còn ai chơi hoa ép thư mời.


Hè đến ve kêu thêm rối bời.

Tình đã bay cao theo cảnh đời.

Một người yên nơi, một người chơi vơi.

Em nỡ quên lời.


Trường tan, bây giờ em vắng rồi

Cặp da, trang vở cũng mồ côi

Tảng đá, bến đò, ngõ về sao lẻ loi

Bóng mây soi nước trôi.

Cầu tre lắt lẻo, anh buồn
You're watching

correct Cầu Tre Kỷ Niệm (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

if you detect errors in the Cầu Tre Kỷ Niệm (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.