Friday, October 13, 2017

Cầu Tre Lắt Lẻo Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cầu Tre Lắt Lẻo Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cầu Tre Lắt Lẻo Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cầu Tre Lắt Lẻo Lyrics have been many singers present, if

Cầu Tre Lắt Lẻo Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cầu Tre Lắt Lẻo Lyrics song presented by Bé Ngọc HânBài hát: Cầu Tre Lắt Lẻo - Bé Ngọc Hân


Trong gánh ve chai, Mẹ chở con theo cùng

Con ngồi đằng sau con hát nghêu ngao

Lời hát ngây thơ lòng con như giấy trắng.

Trời nắng chang chang, hai Mẹ con vẫn ngược xuôi


Từ gánh ve chai dãi dầu nắng mưa

Mẹ đã cho con tuổi thơ ấm êm

Dẫu cho thân gầy Một sương, hai nắng

Mẹ chỉ mong sao, được thấy con nên người


Ầu ơ...

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre, cầu tre lắt lẻo...

gập ghình, gập ghình khó đi

Khó đi Mẹ dắt con đi

Con đi ...là đi trường học.

Mẹ đi ...là đi ... trường đời


Trường đời khổ lắm con ơi

Mồ hôi, nước mắt Mẹ rơi là rơi từng ngày

Trường đời khổ lắm con ơi

Mồ hôi, nước mắt Mẹ rơi.... là rơi.... từng ngày
You're watching

correct Cầu Tre Lắt Lẻo Lyrics

if you detect errors in the Cầu Tre Lắt Lẻo Lyrics , please reflect to us via the comment form below.