Thursday, October 5, 2017

Chấp Chới Sông Lam Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chấp Chới Sông Lam Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chấp Chới Sông Lam Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chấp Chới Sông Lam Lyrics have been many singers present, if

Chấp Chới Sông Lam Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chấp Chới Sông Lam Lyrics song presented by Nguyễn Lê TrungBài hát: Chấp Chới Sông Lam - Nguyễn Lê Trung


Lời 1


Hai trền sông Lam mòn vẹt

Hai trền sông Lam gió

Một chuyến đò nan sang sông đẩy đưa thân mẹ

Tóc xanh tận bạc mái đầu


Một đời mẹ lận đận,lận đận nuôi con

Một đời đồng sâu sương muối


À ơi à ơi cay đắng lá trầu

À ơi mẹ hát riêng mình mẹ đau

Lòng người ai thấu nông sâu

Chấp Chới, chấp chới về nơi cõi hiền

Chấp chới, về nơi cõi thiền


Mẹ ơi sao không thương mình

Lớn khôn tìm mẹ, mẹ còn nữa đâu


Lời 2


Hai triền sông Lam mòn vẹt

Hai triền sông Lam gió

Một chuyến đò nan sang sông đẩy đưa thân mẹ

Tóc xanh tận bạc mái đầu


Một đời mẹ lận đận, lận đận nuôi con

Một đời đồng sâu sương muối


À ơi, à ơi cay đắng lá trầu

À ơi, miệng tiếng tam tòng quặn đau

Bồ Hòn ngọt chát thay cau

Chấp chới, về nơi cõi hiền

Chấp chới, về nơi cõi thiền


Mẹ ơi, sao không thương mình

Lớn khôn tìm mẹ, mẹ còn nữa đâu.
You're watching

correct Chấp Chới Sông Lam Lyrics

if you detect errors in the Chấp Chới Sông Lam Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chấp Chới Sông Lam Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chấp Chới Sông Lam Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...