Friday, October 13, 2017

Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Beat Lyrics have been many singers present, if

Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Beat Lyrics song presented by Lâm Chấn KiệtBài hát: Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Beat - Lâm Chấn Kiệt


Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn

Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến

Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian

Sợ mất em đôi mắt lại u sầu


Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy

Muốn kề bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em

Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò

Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa


Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh

Để chẳng may đường về chưa đông đã rét

Có bàn tay chở che em này

Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên em

Để sẻ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại

Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng

You're watching

correct Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Beat Lyrics

if you detect errors in the Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.