Thursday, October 26, 2017

Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics have been many singers present, if

Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics song presented by PauseBài hát: Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons the series OST) - Pause


[Vietsub:]

Tôi, tôi không dám mơ mộng xa xôi

Và vị trí đó là nơi người ta gọi là trái tim

Và có lẽ là có người nào đó đang đứng

Ở tại đó. Ngay tại trái tim của anh


Và dù cho không có ai đứng tại đó

Thì tôi cũng biết rõ. Rằng tôi không thể đứng tại đó

Chỉ có thể là người cuối cùng mà anh nhớ tới

Người cuối cùng được vào trong đó


Trong khi tôi không nên bước vào

Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ với trái tim...của tôi

Chỉ có thể là người cuối cùng mà anh nhìn thấy

Được ở trong ánh mắt lạnh nhạt


Chỉ bấy nhiêu cũng là niềm hạnh phúc lớn lao hơn cả giấc mộng

Biết, biết rằng ngôi sao thật xa xăm

Và người như tôi

Tôi không dám leo lên trời cao


Và có lẽ là có người nào đó đang đứng

Ở trên đó, trên vì sao sánh đôi với anh

Và dù cho không có ai lên trên đó

Thì tôi cũng biết rõ...Rằng tôi vẫn không thể đứng tại đó


Chỉ có thể là người cuối cùng mà anh nhìn thấy

Được ở trong ánh mắt lạnh nhạt

Chỉ bấy nhiêu cũng là niềm hạnh phúc lớn lao hơn cả giấc mộng

Ở tại đây cũng có được niềm hạnh phúc ngay dưới ngôi sao đó thôi
You're watching

correct Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics

if you detect errors in the Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chỉ Cần Là Người Cuối Cùng Mà Anh Nhớ Tới (2Moons The Series OST) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...