Thursday, October 26, 2017

Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics have been many singers present, if

Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics song presented by Lý Diệu Linh, Đoàn MinhBài hát: Chiều Mưa Lỗi Hẹn - Lý Diệu Linh, Đoàn Minh


Nếu như chiều ấy trời đừng mưa Cho duyên đôi lứa thắm cao với trầu.

Nào ngờ trời đổ mưa giông Ông tơ bà Nguyệt lắc đầu, tình đôi ta chẳng thành câu.

Nếu như chiều ấy trời đừng mưa Ta không lỗi hẹn vẫn chưa rẽ tình.

Duyên mình chỉ thế thôi sao Bao nhiêu nước mắt tuôn trào

Mình xa nhau bởi cơn mưa chiều

Trách cho số phận không may Ông Tơ bà Nguyệt chia hai duyên mình

Nên đành Im tiếng lặng thinh Chôn vùi dĩ vãng, mối tình nặng mang

Trời Cao sao khéo an bài Se chi duyên thắm, giờ đành xa nhau.

Nếu như chiều ấy trời đừng mưa Tim không tan nát khóc đưa tiễn người

Bóng hồng vùi dưới cơn mưa Em về bên kia cõi đời, thôi đành lỗi hẹn cùng anh.
You're watching

correct Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics

if you detect errors in the Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chiều Mưa Lỗi Hẹn Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...