Thursday, October 26, 2017

Cho Dù Cách Xa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cho Dù Cách Xa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cho Dù Cách Xa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cho Dù Cách Xa Lyrics have been many singers present, if

Cho Dù Cách Xa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cho Dù Cách Xa Lyrics song presented by Thanh ThảoBài hát: Cho Dù Cách Xa - Thanh Thảo


Nghe tiếng mưa rơi lòng em tái tê

Anh đã bước đi chẳng câu giã từ

Tình yêu giờ cũng đã lỡ

Người như cánh chim về phương nao


Ngày hôm qua mới bên cạnh nhau

Tình yêu ấy em trao trọn đến anh

Nhưng hôm nay chỉ mình em nhung nhớ

Phút giây đam mê chỉ là thoáng qua


Đã xa rồi từng giây phút bên nhau ấm nồng

Chỉ riêng em nỗi cô đơn hàng đêm vây kín

Ở phương nào người đâu hay biết

Mãi mãi yêu anh cho dù cách xa.
You're watching

correct Cho Dù Cách Xa Lyrics

if you detect errors in the Cho Dù Cách Xa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cho Dù Cách Xa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cho Dù Cách Xa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...