Thursday, October 5, 2017

Cho Những Điều Đã Qua Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cho Những Điều Đã Qua Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cho Những Điều Đã Qua Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cho Những Điều Đã Qua Lyrics have been many singers present, if

Cho Những Điều Đã Qua Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cho Những Điều Đã Qua Lyrics song presented by Kyo YorkBài hát: Cho Những Điều Đã Qua - Kyo York


Thời gian đã trôi mất rồi, chỉ còn riêng ta vẫn ngồi

Ta mơ mộng nhiều, mơ ước thật nhiều, để quên chưa nói bao điều

Nhìn lại về nơi bắt đầu, đường dài đôi khi úa màu

Nuối tiếc tình đầu, vây quanh buồn rầu, ngỡ như đã chết bao lâu

Thèm một lần sống với ước mơ, dường như chưa bao giờ

Thèm được là ta với chính ta ta

Đẻ ta tìm ta chơi vơi


Vì ta chẳng thể quay ngược thời gian

Và chẳng thể níu hôm qua lỡ làng

Những gì đã lỡ, xem là cơn gió, cho lòng bình yên quên hết âu lo

Tìm niềm vui sống cho ta ngày mai

Vì hôm qua mãi sẽ không trở lại

Những gif gắn bó, cất vào trí nhớ, cho lòng bình yên quên hết âu lo hôm qua
You're watching

correct Cho Những Điều Đã Qua Lyrics

if you detect errors in the Cho Những Điều Đã Qua Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cho Những Điều Đã Qua Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cho Những Điều Đã Qua Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...