Thursday, October 26, 2017

Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics have been many singers present, if

Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics song presented by Ngô Trung QuangBài hát: Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) - Ngô Trung Quang


Em ơi có phải ngoài trời đang mưa

Em ơi có phải trời đã sang đông

Mùa đông giá băng anh đang chờ

Mùa đông ái ân anh đang tìm

Tìm màu áo cưới cho em


Ô hay mắt tình lại buồn hay sao

Khi anh đã nguyện một đời yêu em

Dù cho nét son môi phai mờ

Dù cho mắt xanh kia hững hờ

Và dù năm tháng phôi pha


Ta quen nhau khi tàn xuân

Ta yêu thiết tha khi hè sang

Và khi thu đến anh gom ánh sao

Cho đêm đêm kết thành vương miện

Để mùa đông đám cưới đôi mình.


Em ơi xích lại thật gần bên anh

Cho em nở một nụ cười xinh xinh

Từ đây những đêm trăng thanh đầy

Mình không lẻ loi không u sầu

Nguyện cầu ta mãi bên nhau
You're watching

correct Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics

if you detect errors in the Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chờ Đông (Thần Tượng Bolero 2016) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...