Thursday, October 26, 2017

Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics have been many singers present, if

Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics song presented by Phạm Hoài NamBài hát: Cho Tròn Bài Hát Im Lời - Phạm Hoài Nam


Hai tiếng bình yên ai xin thì cho

Hiến thêm một đời

Một đời nổi bão có đôi lần thôi

Còn thì rất vui còn thì thắm tươi


Khi thấy bình yên ao ước không thành

Nhờ cơn gió lành

Ta qua được chốn lao xao

Để không lao xuống vực sâu

Để quên buồn đau

Để tìm lại máu môi hồng


Nhìn xem đời như giấc mơ qua hết là thôi

Khóc thương thêm thì đâu ích gì

Khao khát bình yên ta mới tìm em

Giữ em ở đây

Để ngậm cười lúc ta qua đời


Câu hát bình yên giữ ngân thật lâu

Đến hơi tàn rồi

Cũng còn nằm hát thêm cho mình nghe

Mình nghe rất vui

Người nghe thế thôi


Không thấy bình yên không oán không hờn

Lần theo dấu mòn

Khi xưa từng bước tham lam mải mê

Ta đã hụt nhau

Thì nay đền em

Cho tròn bài hát im lời.
You're watching

correct Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics

if you detect errors in the Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cho Tròn Bài Hát Im Lời Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...