Thursday, October 26, 2017

Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics have been many singers present, if

Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics song presented by Gia Hân (Hải Ngoại)Bài hát: Chôn Vùi Giấc Mộng - Gia Hân (Hải Ngoại)


Anh đã quên rồi những ngày nghèo khó


Bao nhiêu ân tình mà ta đã trao


Giờ đây nước mắt tuôn rơi


Để lòng tôi hối tiếc không nguôi


Thương cho số kiếp mình lẻ loi


Thôi hãy đi tìm những niềm vui mới


Bên em bây giờ còn đâu hỡi anh


Giờ đây xé nát con tim


Hãy tìm quên dĩ vãng xa xôi


Tôi chôn vùi giấc mộng hôm nào


Khi xưa ta đã hẹn thề


Từng đêm với trăng sao


Mà giờ này anh đã quên mau


Em ngậm ngùi buồn đau đớn


Như cô thế em nuôi cả linh hồn


Cho anh được vui


Thì em cũng sẽ hi sinh


Được chết cho người mình yêu


Tôi sẽ chôn vùi giấc mộng ngày đó


Bao nhiêu ân tình còn đâu hỡi anh


Lòng tôi chất ngất thương đau


Kể từ đây mãi mãi xa nhau


Thôi ân tình còn gì nữa đâu
You're watching

correct Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics

if you detect errors in the Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chôn Vùi Giấc Mộng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...