Thursday, October 26, 2017

Chuyện Ba Người (Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chuyện Ba Người (Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chuyện Ba Người (Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chuyện Ba Người (Remix) Lyrics have been many singers present, if

Chuyện Ba Người (Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chuyện Ba Người (Remix) Lyrics song presented by Thanh Thảo



Bài hát: Chuyện Ba Người (Remix) - Thanh Thảo


Một người đi với một người

Một người đi với nụ cười hắt hiu

Hai người vui biết bao nhiêu

Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn Giữa đường cơn gió lặng thinh

Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao

Ba người chẳng biết làm sao

Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn Bởi lòng đã trót nặng thương

Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua

Người đi vui với một người

Biết chăng một người đang cười mà đau Dù sao cũng mối duyên đầu

Dù sao em cũng qua cầu là xong

Bây giờ chẳng biết làm sao

Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ Nhà anh một bức tường thưa

Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua

Để nghe được tiếng anh cười

Để nghe tôi rót một hơi thở buồn
You're watching

correct Chuyện Ba Người (Remix) Lyrics

if you detect errors in the Chuyện Ba Người (Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.