Thursday, October 26, 2017

Chuyện Hoa Sim Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chuyện Hoa Sim Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chuyện Hoa Sim Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chuyện Hoa Sim Lyrics have been many singers present, if

Chuyện Hoa Sim Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chuyện Hoa Sim Lyrics song presented by Hòa TấuBài hát: Chuyện Hoa Sim - V.A


Ver 1:

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím

Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim

Có người con gái xuân vời vợi

Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi

Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím

Chiều chiều lên những đồi hoa sim

Đứng nhìn sương tím hoang biền biệt

Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm


ĐK :

Ôi! Lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại

Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bỏng chiều quê

Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương


Ver 2:

Đời tôi là chiến binh rừng núi

Thường ngày qua những đồi hoa sim

Thấy cành sim chín thương vô bờ

Tiếc người em gái không còn nữa

Tại sao, nàng vẫn yêu màu tím ?

Màu buồn tan tác phải không em?

Để chiều sương tím hoang biền biệt

Để mình tôi khóc đồi hoa sim


(ĐK)

(Ver 2)

Để chiều sương tím hoang biền biệt

Để một mình tôi khóc chuyện hoa sim.
You're watching

correct Chuyện Hoa Sim Lyrics

if you detect errors in the Chuyện Hoa Sim Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chuyện Hoa Sim Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chuyện Hoa Sim Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...