Thursday, October 26, 2017

Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics have been many singers present, if

Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics song presented by Hà Thu HiềnBài hát: Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ

Ca sĩ: Hà Thu Hiền


Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

Này cô em tóc demi garcon

Chiều hôm nay

Xuống đường đón gió

Cô có tình cờ

Nhìn thấy anh không

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

Này cô em có nụ cười ngây thơ

Thành khi không quãng đường im gió

Không gió lấy gì lang thang

Cô có thương thầm anh không

Ðời chim muôn nhánh khổ nguy nan

Mà anh mang tội gốc chưa tan

Cửa chùa nào mà không rộng mở

Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân

Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa

Ðội Thánh Giá xin làm chiên ngoan

Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng

Chúa cũng xót thương người lầm than

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

Này cô em tóc demi garcon

Ðạp xe vô lối chờ anh ngó

Quên hết giận hờn

Thù ghét đám đông

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

Này cô em mắt trời bao dung

Nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ

Trước khi nhìn đám đông

Trước khi vào đám đông
You're watching

correct Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics

if you detect errors in the Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...