Friday, October 13, 2017

Có Lầm Thì Đừng Trách Than Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Có Lầm Thì Đừng Trách Than Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Có Lầm Thì Đừng Trách Than Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Có Lầm Thì Đừng Trách Than Remix Lyrics have been many singers present, if

Có Lầm Thì Đừng Trách Than Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Có Lầm Thì Đừng Trách Than Remix Lyrics song presented by Lương Gia Huy, Helen TrầnBài hát: Có Lầm Thì Đừng Trách Than Remix - Lương Gia Huy, Helen Trần


Thôi thì đường em em cứ đi, thôi thì đường anh anh cứ đi

Cuộc tình đôi ta từ đây đành chia ly

Khóc nữa để làm chi chuyện tình buồn chấm dứt đi anh.


Kể từ nay anh cứ đi luôn với người

Lòng em quặn đau, lòng em u sầu

Vì em biết anh đã mang con tim đầy dối gian.


ĐK:

Này người tình chớ khóc hoen mi

Vì em biết anh đang không khóc thật

Vì đâu mà anh đổi thay theo tình

Chạy theo những xa hoa phương xa nơi ấy.


Một ngày dài, tiếp đến đêm thâu

Về đâu khi người ta đã không yêu đến mình

Một khi lòng tin, tiếng yêu chẳng còn

Thì hỡi thế gian kia tôi biết phải làm sao?


Vật chất là gì khiến cho bao người

Phải khóc phải cười

Chạy theo dòng đời nhiều thay đổi

Trong đó có anh, một người mà tôi yêu.


Thôi thì mình hết đi anh ơi

Dòng đời đã bắt ta chia đôi

Từ nay anh cứ đi, đi luôn với người ta.


Không còn gì nữa đâu anh ơi

Cuộc tình đã rẽ riêng hai nơi

Ngày mai xem hai ta ai sẽ hạnh phúc hơn

Có lầm thì đừng trách than!
You're watching

correct Có Lầm Thì Đừng Trách Than Remix Lyrics

if you detect errors in the Có Lầm Thì Đừng Trách Than Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.