Thursday, October 5, 2017

Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics have been many singers present, if

Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics song presented by Việt TúBài hát: Cờ Đỏ Sao Vàng - Việt Tú


Cờ đỏ sao vàng

Thăng hoa hồn trong xôn xao nắng hạ

Sưởi ấm lòng trong buốt giá mùa đông

Vàng sắc lúa chín trên đồng

Đẹp như màu da, tươi màu máu Việt


Tổ quốc!

Cờ đỏ sao vàng!

Tự hào đất nước Việt Nam

Trái tim ta chung nhịp đập rộn ràng

Thiêng liêng quá, tình yêu Tổ quốc!

Cờ bay, cờ bay

Biết bao náo nức

Muôn muôn năm đất nước Việt vững bền!
You're watching

correct Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics

if you detect errors in the Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cờ Đỏ Sao Vàng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...