Thursday, October 26, 2017

Cô Đơn (Piano Version) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cô Đơn (Piano Version) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cô Đơn (Piano Version) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cô Đơn (Piano Version) Lyrics have been many singers present, if

Cô Đơn (Piano Version) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cô Đơn (Piano Version) Lyrics song presented by Ái PhươngBài hát: Cô Đơn (Piano Version) - Ái Phương


Bao năm đó, em vẫn một mình

Bao năm đó, em vẫn ngại ngùng

Mà em nghĩ mình sống tốt

Và em nghĩ mình sống vui


Đôi khi em ngỡ em chẳng một mình

Và đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình

Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy

Vẽ nguệnh ngoạc vài chiếc lá cây

Sao không đến bên em cạnh đây cười nụ tháng ấy

Sao không đến bên em cạnh đây nắm chặt đôi tay

Sao không ghé mắt trong vài giây để em thấy anh

Anh làm sao

Anh thế nào


Đã quen cô đơn rồi

Quen sống thế này thôi

Quen ngắm nhìn anh trong khoảng cách quá xa xôi

Đã quen cô đơn rồi

Quen chỉ mỗi mình thôi

Nhưng anh đừng xa nhé

Để em luôn thấy


Đôi khi em ngỡ

Em chẳng một mình

Và đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình

Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy

Vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây

Sao không đến bên em cạnh đây cười nụ tháng ấy

Sao không đến bên em cạnh đây nắm chặt đôi tay

Sao không ghé mắt trong vài giây để em thấy anh

Anh làm sao

Anh thế nào


Đã quen cô đơn rồi

Quen sống thế này thôi

Quen ngắm nhìn anh trong khoảng cách quá xa xôi

Đã quen cô đơn rồi

Quen chỉ mỗi mình thôi

Nhưng anh đừng xa nhé

Để em luôn thấy
You're watching

correct Cô Đơn (Piano Version) Lyrics

if you detect errors in the Cô Đơn (Piano Version) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cô Đơn (Piano Version) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cô Đơn (Piano Version) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...