Friday, October 13, 2017

Cỏ Và Mưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cỏ Và Mưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cỏ Và Mưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cỏ Và Mưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics have been many singers present, if

Cỏ Và Mưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cỏ Và Mưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics song presented by Hòa Âm Ánh Sáng 2015) - Giang Hồng Ngọc, Duy Anh, DJ King LadyBài hát: Cỏ Và Mưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) - Giang Hồng Ngọc, Duy Anh, DJ King Lady


Em cỏ khát anh mưa rào đầu hạ

Cỏ ướt mưa run rẫy cỏ đang thì

Mưa rào đến rồi đi ngơ ngác em sợ

Em cỏ khát anh mưa rào nơi nào


Hỏi gió gió bay, hỏi lá lá rơi

Hỏi theo làn mây bay lửng lơ về phía chân trời vời vợi

Cỏ khát khát tiếng mưa rơi

Người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi

Tình yêu tình yêu như cỏ khát như cỏ khát

Cỏ khát mưa
You're watching

correct Cỏ Và Mưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics

if you detect errors in the Cỏ Và Mưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.