Friday, October 13, 2017

Cơn Mưa Phùn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cơn Mưa Phùn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cơn Mưa Phùn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cơn Mưa Phùn Lyrics have been many singers present, if

Cơn Mưa Phùn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cơn Mưa Phùn Lyrics song presented by Trần Thái HòaBài hát: Cơn Mưa Phùn - Trần Thái Hòa


Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ

Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa

Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình

Bài hát buồn như cuộc tình


Một sớm mai thức dậy

Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn

Làm cánh chim bé nhỏ

Chiều nay nhiều mây xám

Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ

Đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố

Một ngày buồn đã qua

Người con gái khóc một mình

Đời úa tàn theo cuộc tình


Buồn chìm vào mắt đen

Người con gái hát một mình

Bài hát buồn như cuộc tình


Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ...
You're watching

correct Cơn Mưa Phùn Lyrics

if you detect errors in the Cơn Mưa Phùn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.